Üretim süreçlerinin kontrol edilebilmesi için kullanılan transmitter veya diğer adıyla FM aktarıcı; nem, basınç ya da sıcaklık gibi çevresel değişkenleri farklı elektriksel sinyal seviyelerindeki parametrelere göre dönüştürür. Enerji birimleri arasındaki bu dönüşüm, proseslerde oluşan çevresel değişkenlerin otomasyon ve kontrol sistemleri tarafından tanımlanabilmesini sağlar. Ölçüm değerlerinin hassas olması için uluslararası standartları karşılayan özel laboratuvarlarda kalibrasyonu yapılan nem, basınç ve sıcaklık transmitteri cihazlar işletmenin üretim süreçlerinde kullandığı sistem ve makinalara göre istenen her sinyal seviyesinde elektriksel dönüşüm yapabilir. Geçen yıllar içinde çok farklı özellikte, pek çok farklı tipi üretilen FM aktarıcı bu ara elemanlar günümüzde mekanik ve elektronik ölçüm yapan çeşitleri olmak üzere iki ana sınıfa ayrılmaktadır.

Transmitter ya da diğer adıyla FM aktarıcı, üstlendiği görev açısından aslında transdüser bir ara elemandır. Enerji birimlerini birbirine dönüştüren cihazlara verilen isim olan transdüser, enerjinin farklı formları arasında geçiş imkanı sağlayarak istenen ölçüm ve denetlemenin yapılmasına imkan tanır. Transmitter cihazlarda sıcaklık gibi bir enerji formunun elektrik sinyallerine dönüştürülmesi, işletmenin kullandığı kontrol ve otomasyon sistemlerinin proses hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır. Ölçüm değerlerinin bu akıllı sistemler tarafından algılanması ve tanımlanan değerlerin üretimin kontrolüne imkan sağlaması için elektronik devrelerin kullanabileceği elektriksel sinyal parametrelerine ihtiyaç vardır.

Gelişmiş pek çok özelliğe ve oldukça yüksek işlem kapasitesine sahip olan PLC sistemlerin bile proses süreçlerinde açığa çıkan çevresel değişkenleri tanımlayabilmesi için bu verinin entegrelerinin tanımlayabileceği şekilde elektrik akımına dönüştürülmesi gerekir. Bu işi üstlenen transmitter, değişkenle ilgili hassas ölçüm verilerini istenen parametrelerdeki elektrik sinyallerine çevirir. Bu dönüşüm işlemiyle birlikte kontrol ve otomasyon sistemi ölçüm verilerini tanımlayabilir ve tüm üretim süreci sürekli denetim altında tutulabilir. Fabrika ve endüstriyel üretim tesislerindeki bazı proseslerde sıcaklık veya basınç değerleri transmitter cihazın zarar görebileceği kadar yüksek seviyelere ulaşabilmektedir. Bu problemin üstesinden gelmek içinse transmitterin sensörleri üretim hattına yerleştirilmekte, ölçüm uzaktan yapılarak cihaza aktarıldığı için transmitter zarar görmeden ölçüm verilerini istenen sistemlere iletebilmektedir.

 

There are currently no comments.