Maltepe avukatlık bürosu Şirket avukatları, ticari kanuna ve icra kanunlarına hakim tüm şirketin belgelerinin düzenlenmesini yasal unsurlara uygun olarak düzenlemesini sağlayan ve şirketle ilgili tüm davaları yürüten bu alanda uzmanlaşmış avukatlıklardan oluşur.

Ticaret hukuku, şirketler arasındaki ilişkileri düzenleyen, denetleyen ve hukukun, ticaretle olan tüm konularını kapsayan bir alt dalıdır. Ticaret ve Şirketler Hukuku’nun genel kavramları ticari işletme, işletmenin ticaret sicili, ticaret unvan, oluşmuş ve oluşabilecek haksız rekabet, ticari defterlerin ve  cari hesapların nasıl tutulduğu, ortaklık ve ayrım süreçleri gibi konular ticaret hukukunu kapsayan bazı konulardır. Şirketlerin veya kişi ve küçük işletmelerin  ekonomik alanda gerçekleştirdikleri tüm faaliyetler hukuk sahasında da ticari faaliyetler olarak değerlendirilir. Ticaret hukuku işleyişin yasalar uygun olarak olmasını sağlayan bir hukuktur. Ticaret hukuku kendi içerisinde oldukça karmaşık alt dallara ve yasalara sahip olduğundan şirket veya küçük işletmelerin bu yasalara tek başlarına hakim olması mümkün değildir. Maltepe avukat bürosu şirketler ve küçük işletmeler için yasal mevzuatların düzenlenmesi ve denetlenmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ticari faaliyeti olan kurumlar için danışmanlık hizmetçi büyük önem taşımaktadır. Bu sayede bünyesinde çalıştırdıkları herkesten iş ilişkilerini büyütme ve geliştirmeyi kapsayan tüm süreçlerin ve adımların yasalara uygun olarak atıldığı konusundan emin olabilirler. Ayrıca bozulan ortaklıklar ya da yeni yapılacak birleşmelerde mutlaka bir şirket avukatına danışılması gerekmektedir. Bu hizmet ortaklık bitiminde karşı tarafa haksız borç ödemenizi engellerken, alacak durumunuz varsa bunun giderilmesini sağlamakla birlikte, yeni oluşacak birleşmelerinde ileride olan bir ayrılıkta sizin maddi zarara girmemenizi sağlayacak şekilde düzenlemesinin yanı sıra bu evrelerdeki tüm evrakları da yasaya uygun olarak düzenlenmesini sağlayarak işleri sizin için yoluna koymak için vardır. Şirket avukatları, şirket iç tüm yasal süreçlerin ve evrakların düzenlemesini yaparak şirket sahibinin üzerinden de yasal süreçlerle uğraşma yükünü almış olurlar.

 

 

There are currently no comments.