Dünya genelinde milyarlarca site arasında arama motorlarında öne çıkmayı ve bu denli fazla sitenin yer aldığı bir ortamda rekabete dahil olmayı sağlayan SEO, ülkemizde hala gerek kavramsal olarak gerekse de işlevsel olarak tam anlaşılamamış bir konu olmaya devam ediyor. SEO hizmetleri kapsamında belirlenen çalışma alanlarının yüzeysel, tekdüze ve basmakalıp ezber bilgiler üzerine inşa edilen konuları kapsaması; tüm uğraşlara rağmen en sonunda büyük bir hayal kırıklığı ile karşılaşılmasına neden olmaktadır. İnternet sitelerinin daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağlayan ve var olan potansiyelin en verimli biçimde değerlendirilmesine olanak tanıyan SEO; çalışma alanı internetin var olduğu her yer, hedefi ise bizzat insanın kendisi olan kapsamlı uygulamalardır. Muhakkak konu üzerine bilgili ve daha da önemlisi deneyimli kişilerce gerçekleştirilmesi gereken bir proje olarak da görülebilen SEO, en baştan planın doğru şekilde yapılmasını ve sonraki süreçte adım adım planın devreye sokulmasıdır.

Çalışma alanı sadece “link” alıp vermek gibi yüzeysel olmayan SEO, insanın internet üzerinde var olduğu tüm etkileşim platformlarını kapsamaktadır. Bu bağlamda insanların en aktif olduğu sosyal medyanın da gücünün kullanılması gerektiği ortaya çıkmaktadır ki, bu gücü arkasına almadan SEO çalışmaları yapan ya da yapmaya “çalışan” kişilerin başarısızlıkla sonuçlanan girişimleri de ortadadır. Bu uygulamalara dair birçok kavram insanların kulağına geliyor olsa da, hangi işlemin nerede ve hangi zamanlama ile yapılacağı konusu çok daha derindir. Zira bazı kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak, bu uygulamaların nasıl ve ne zaman gerektiğinin bilinmesi değildir. “Her şeyden bir tutam” bilgi kırıntısı ile etkili bir SEO çalışması yapılamayacağı gibi, şans eseri oluşan durumların da başarıdan ziyade “rastlantı” ve en önemlisi de kısa süreli olacağı unutulmamalıdır.

Yapılan çalışmanın suni uygulamalarla desteklenmesi de sitelere kalıcı zarar veren ve gerçekten de bilgisizliği gösteren en önemli konulardan biridir. Tam SEO olarak tamamen doğal yöntemler kullanmakta ve geliştirdiğimiz çözümleri “uzmanlığımız” ile harmanlayarak çözüm endeksli çalışmalar yapmaktayız. Çalışmalarımız uzmanlığımız sayesinde kısa zamanda meyvesini vermeye başlayarak, arzulanan hedefe her geçen gün bir adım daha yaklaşılmasını sağlamaktadır.

There are currently no comments.