Geçmişten günümüze gelinlerin hayatının en özel gününde giydiği kıyafetlere gösterdiği özen ve yüklediği anlam hiç değişmemiş olsa da, dünyanın dört bir yanında gelinlerin giydiği gelinlik modellerinin ve hatta bu kıyafetlerin renklerinin dahi çok büyük değişim geçirdiği söylenebilir. 20. Yüzyıla dek ülkemizde olduğu gibi diğer pek çok toplumda etnik, dini, sosyal ve coğrafi özellikler gelinlerin nikah ve düğünlerinde giyeceği kıyafetlerin modeli ile rengini belirlerken, 1900’lerin başından itibaren etkili olan Avrupa modası kısa zamanda tüm dünyaya yayılmıştır. 1930’lardan itibaren ülkemizdeki gelinler de tıpkı Avrupalı gelinler gibi beyazın hakimiyetindeki, balon etekli ve uzun kuyruklu gelinlik modellerini giymeye başlamıştır. Günümüzde zarafetin, naifliğin, saflığın ve temizliğin simgesi olarak kabul gören beyaz haricinde birçok rengin kullanıldığı düğün kıyafetleri 1950’lerden itibaren nadir rastlanmaya başlamıştır. Bugün beyaz haricinde herhangi bir renge sahip olan kıyafetlerle nikahına katılan gelinler marjinal olarak kabul edilir hale gelmiştir.

Tarih boyunca toplumsal sınıf farkları, sosyoekonomik ve kültür farklarına göre gelinlerin giydiği kıyafetler değişmiştir. Gelinin kıyafetinin modeli kadar rengi de mensubu olduğu sosyal sınıfa işaret ettiğinden, yüzlerce yıl boyunca düğünler çiftler kadar aileler için de büyük öneme sahip olan seremoniler olarak görülmüştür. Orta Çağ Avrupası için düğünler yalnızca birbirini seven iki insanın hayatını birleştirerek aile kurması manasına gelmemekte, büyük çoğunlukla düğün aynı zamanda iki ailenin de artık arasında ticari bir anlaşma olduğu şeklinde yorumlanırdı. Bir başka değişle düğünler çiftin aile kurması kadar çiftin ailelerin arasında imzalanan ticari bir anlaşmanın da herkese ilan edilmesi olarak görülürdü. Bu durumsa ailelerin ekonomik ve sosyal statüsüne göre gelinin de farklı kıyafetler giymesine neden olurdu.

Bugün dahi en değerli kumaşlardan olan saf ipek veya saten gibi kumaşlar, geçmiş yüzyıllarda lüksün simgesi olarak yalnızca bazı özel ailelerin kızları tarafından bir düğün kıyafeti olarak kullanılmaktaydı. Gelinin düğününde giydiği kıyafetin kumaşı, ailenin de sosyoekonomik durumunun ifadeydi. Yani gelinlerin giydiği kıyafetlerin kumaşı, rengi ve modeli değişmiş olsa da ailelerin düğünlere bakış açısı bugün dahi aynıdır.

There are currently no comments.