Dürüst bir şekilde yapılması gereken yegane mesleklerden biri olan gazetecilik, gündem oluşturacak ve haber niteliği taşıyan tüm güncel gelişmeleri taraf olmadan halka paylaşmayı gerektirir. Gazetecilik hakkında söze geldiğinde pek çok katı kuraldan bahsedilse de, söz konusu pratiğe geldiğinde bu teorik bilgilerin uygulanması da giderek zorlaşır. Zira öncelikle tüm basın yayın organlarının ticari bir işletme olması, bu teorik bilgilerin pratiğe tam olarak geçirilememesi önünde bir engel teşkil eder. Basın yayın kuruluşunun gazeteciliği olması gerektiği gibi yapması halinde bir takım nedenlerden dolayı para kazanamaması, bu işletmenin sahibine de iki seçenek arasından seçim yapma zorunluluğu getirir. Bu seçeneklerin biri basın yayın kuruluşunun faaliyetlerine son vermekken diğeri de kuruluş para kazanabileceği şekilde bir ticari faaliyet anlayışı benimsemesidir.

Tarafsız olarak gazetecilik yapan bir ticari işletme, bu şekilde çalıştığı için çeşitli çevreleri rahatsız ediyor ve bu çevreler de basın yayın kuruluşunun para kazanmasını engelliyorsa gazetenin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalması söz konusudur. Gazetecilik anlayışını değiştirmeyen işletme sahibi para kazanamamaya devam edeceğinden er ya da geç işletmesinin faaliyetlerine de son vermek zorunda kalacaktır. Yani dürüst bir şekilde gazetecilik yapamayacaktır. İkinci seçeneğin seçilmesi halinde de basın yayın kuruluşunun dürüst çizgisini koruyarak faaliyet göstermesi söz konusu olmayabilir. Zira rahatsız olan çevreleri daha fazla rahatsız etmemek için haber niteliği taşıyan tüm olayları bütün çıplaklığıyla aktarmamaya başlayan işletme, bu sayede para kazanmaya başlayacak ancak bu kez de olan yine dürüst gazetecilik anlayışına olacaktır…

Günümüzün modern dünyasında herhangi bir güncel gelişmeyi tüm çıplaklığı ile aktarmak, her zaman olmasa da bazen belirli çevrelerin rahatsız olmasına sebebiyet verebilir. Bu durumda basın yayın kuruluşu sahibinin gelecek baskıya karşı dik durması ve gerektiğinde zarar etmeyi göze alarak dürüst gazetecilik anlayışını koruması gerekir. Ancak bu tutumu uzun süre boyunca korumak her zaman mümkün olmayabilir. Halka güncel gelişmeleri tamamen tarafsız kalarak aktarmak teorik olarak herkesin desteklediği ancak söz konusu pratik olduğunda gerçekleştirmesi oldukça güç bir iştir.

 

There are currently no comments.