Modern çağdaki teknolojik gelişim birçok insanın okuma alışkanlığının azalmasının nedeni olarak görülse de, aslında yapılan araştırmaların neredeyse tamamı asıl suçlunun yine insanların kendisi olduğunu gösteriyor. Okuma alışkanlığının ilkokula giderek okumayı öğrendikten sonra geliştiğini düşünen pek çok insanın yanıldığı da dünyanın pek çok farklı ülkesinde yapılan araştırmalarla gözler önüne seriliyor. Zira okumanın sevilmesi için en önemli dönem, 0-6 yaş arası olarak ifade ediliyor. İlkokul öncesi çocuklarına bebeklikten itibaren gece uykusu öncesi kitap okunması, öğretim öncesinde çocuğun okumaya çok daha sıcak bakmasını sağlıyor. Eskilerin anlattığı masalların ne kadar faydalı olduğunu dile getiren pedagoji uzmanları, anneannelerimizin aslında ne kadar doğru bir şey yaptığının anlaşılmasını sağlıyor.

Kitap okumayı bir türlü sevemeyen yepyeni bir nesil yetişirken, bu nesli yetiştiren günümüz anne babaları suçu bir türlü kendilerinde aramak istemiyor. İlkokula başlanmasıyla birlikte çocuğun okuma alışkanlığı kazanmasında öğretmenin de payı büyük olsa da, ilkokul öncesi dönemde okuma sevgisinin temelleri aslında anne babalar tarafından atılıyor. Model alarak öğrenen çocukların küçük yaşlardan itibaren evde okuyan bir insan görmemesi halinde yetişkinlik çağlarında birden bire okuma tutkusuna kapılacağını zannetmek büyük bir hatadır. Evde sürekli kitap, dergi veya en azından gazete okunması gerektiğini belirten çocuk gelişim uzmanları, bu şekilde çocuğun da okumaya olan bakış açısının değişeceğini söylüyor.

Anne babasının okuduğunu görmeyen ve gece uykusu öncesi kendisine masal okunmasını keyfine ne yazık ki hiç varamayan çocuklar, ilkokula başladığında okumayı angarya bir iş olarak görüyor. İlkokul öncesinde okumaya dair herhangi bir bilgi sahibi olmayan ve okumanın ne kadar iyi bir şey olduğundan hiç bahsedilmeyen çocuklar, öğretim yıllarında okumayı da dersin bir parçası olarak görüyor. Derslerin tüm çocuklar için çok sıkıcı bir uğraş olması, okumanın da bu sıkıcı uğraşlardan biri olarak algılanmasına sebep olmaktadır. Çocukların ilkokul öncesinde okumaya dair fikir edinmesi, gelecek yıllarda çocuğun okuma alışkanlığı kazanmasında büyük rol oynayacaktır. Okumaya başlayan çocukların takdir edilmesi de sonraki yıllarda okuma alışkanlığının gelişmesinde önemli bir yarar sağlamaktadır.

There are currently no comments.