Ülkemiz insanının uzun süre boyunca mesafeli durduğu, Avrupa ve ABD’de uzun zamandır yoğun ilgi gören kişisel gelişim eğitimleri ve mesleki gelişim programları 2000 sonrası İstanbul merkezli olarak ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Son yıllarda internet sayesinde pek çok insanın adını duymakla kalmayarak, eğitim programları hakkında bilgi de edindiği bu eğitim programlarının temelinde bireyin sorunlarını ve potansiyelini tanımlaması, tanımlanan sorunları aşmak için farkına varılan potansiyelin en verimli şekilde kullanımı vardır.

Bireyin iş ve özel yaşamında daha mutlu olmasına mani olan engellerin tanımlanamaması durumunda bu sorunların üstesinden gelmek için ne yapılması gerektiğinin belirlenmesi de mümkün olmayacaktır. Bu sebeple düzenlenen kişisel gelişim seminerleri, uzun süreli kurslar ve birebir eğitim programları uygulayan tüm kişisel gelişim uzmanları önceliği kişinin başarısız ve dolayısıyla mutsuz olmasına nelerin yol açtığını bulmaya ayırır. Başarı beraberinde mutluluğu getirmesine rağmen kişinin mutlu olması yalnızca iş ve özel yaşamındaki uğraşlarında başarılı olmasına bağlı değildir. Bunun için bu eğitimlerde bireysel yaşamda mutluluğa ulaşmak için farklı programlar da eşzamanlı olarak yürütülebilir.

Kişinin potansiyelini tam olarak kavrayamaması ve bu sebeple iş hayatında doğru tercihleri yapamamasından kaynaklanan sorunların sebep olduğu mutsuzluğu gidermeyi hedefleyen bu eğitim programları, başarı tanımı da toplumun genel geçer değer yargılarına göre yapmaz. Her birey için farklı bir başarı tanımı yapılır ki, bu sayede kişiyi gerçek anlamda mutlu edecek adımların atılması sağlanır.

Başarı faktörünü oluşturan unsurları insan ilişkileri ve insan yönetimi olmak üzere iki başlık altında ele alan bu programların şüphesiz ki, son yıllar içinde geliştirilen çok daha kapsamlı türevleri bulunmaktadır. Popüler kültürde tek cümleye sığmayacak kadar çok alanda kullanılan kuantum ve ayrıca NPL gibi gelişim programlarının hemen hepsinde amaç; kişinin daha mutlu olmasına engel sorunların tespiti, bu sorunları aşmak için hangi adımların izleneceği, bu adımların uygulanmasını sağlayacak potansiyelin keşfi ve potansiyelin de en yüksek verimlilikle değerlendirilmesi vardır. Son on içinde giderek yaygınlaşan kişisel koçluk kavramı da bu bireysel gelişim programları sonucunda ortaya çıkmış bir terimdir.

There are currently no comments.