İtalyancayı aktif şekilde konuşabilen, yazma konusunda da en az konuşma kadar bilgili olmak isteyen ve karşısındakini zorlanmadan anlamak isteyenler için yapılandırılan hızlandırılmış İtalyanca kursu eğitimleri, İtalyanca konusunda akademik düzeyde uzmanlaşmış profesyoneller tarafından hazırlanır. Mümkün olan en kısa sürede, İtalyanca dil becerisini azami seviyeye çıkartmayı hedefleyen bu kurslar hiç İtalyanca bilmeyenler için olduğu gibi, İtalyanca konusundaki yeterliliğini bir üst seviyeye çıkartmak isteyenler için olanları da bulunmaktadır. Öğrenciler düşünülerek yaygın olarak yaz aylarında verilen hızlandırılmış İtalyanca eğitimi kurslarının ayrıca daha uzun sürece yayılan, kış dönemi eğitimleri de bulunmaktadır.

Türkçe ile oldukça yakın dil özelliklerine sahip olan İtalyancayı öğrenmek, pek çok insanın düşündüğünden çok daha kolaydır. Konuşma konusundaki dil benzerliği, küçük nüanslarla dilin grameri konusunda da geçerli olduğu için mesleki İtalyanca da dahil, temel düzeyde İtalyanca bilgisine sahip olmak için birkaç ay yeterlidir. Firenze Yöntemi kullanan bir hızlandırılmış İtalyanca kursu sayesinde katılımcının 3-4 ay gibi oldukça kısa bir süre zarfında düşündüklerini oldukça akıcı bir şekilde anlatabileceği seviyede İtalyanca öğrenmesi mümkündür. Tabi kurs bünyesinde görev alan öğretim kadrosunun uzmanlığı ve İtalyanca konusunda olduğu kadar eğitim konusunda da yeterliliği, bu sürenin ne kadar olacağını belirler. Tabi her dil için geçerli olduğu üzere katılımcının dil öğrenmedeki becerisiyle eğitim süreci boyunca çalışma konusundaki hevesi de akıcı biçimde İtalyanca konuşmak ve konuşulanları almak için gereken sürenin ne kadar olacağında etkilidir.

Ülkemizdeki İtalyanca eğitimi veren özel kurumlar kullandıkları eğitim metotlarını sürekli geliştirerek, zaten dilin hakim özellikleri bakımından birbirine benzeyen İtalyanca ile Türkçe arasındaki geçişi en kolay hale getirecek yeni eğitim yöntemleri kullanmaktadır. Anadili Türkçe olan, konuşma konusunda olduğu kadar dilbilgisi yönünden de Türkçeye hakim olan kişilerin hızlandırılmış kurslar sayesinde birkaç ayda başlangıç aşamasının ötesine geçmesi mümkündür. Sertifika ve diploma alma imkanı sunan kurslar ve bu kursların geliştirdiği yeni öğrenim yöntemleriyle yaz mevsiminin sona ermesiyle İtalyanca konuşmaya başlayabilirsiniz.

 

There are currently no comments.