Firmaların iş kazalarına ilişkin risklerin kötü deneyimlere dönüşmeden gerekli tedbirleri alması, bu tedbirlerin neler olduğunu ve nasıl önlemler alınması gerektiğini belirlemek üzere çalışmalar yürüten OSGB yani ortak sağlık güvenlik birimi son mevzuat değişiklikleriyle birlikte tercihe bağlı olmaktan çıktı. İşletmenin faaliyet sahası ve çalışan adedine bağlı olarak OSGB bünyesinde çalıştıracağı işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli, tekniker ve mühendislik alanlarındaki uzmanların sayısı değişir. Bu değişiklerin belirlendiği mevzuatlar konusunda bilgi almak için bir OSGB danışmanlık şirketine başvurulması, özellikle deneyimsiz işletmeler için verilebilecek en rasyonel karardır. OSGB konusunda danışmanlık hizmetleri sunan firmalar ek olarak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı gibi OSGB kapsamında çalışmalar yürüten meslek uzmanlarının teminine yönelik rehberlik de yapar.

Ortak sağlık güvenlik biriminin çalışmalarının yasal mevzuatlara uygun şekilde yapılandırılması ve denetlenmesi için başvurulan şirketler genellikle OSGB danışmanlık ücretleri kapsamında değerlendirilmesine rağmen işletme sahiplerinin asıl önemsemesi gereken hizmet bedeli değil, insan yaşamıdır. Topluma karşı sorumluluğu bulunan ve toplum da bireylerden oluştuğundan, parayla değerinin ölçülmesi imkânsız olan insan hayatına karşı en küçük sorumluluk hisseden tüm firma sahipleri OSGB firmalarının ne kadar istediğinden çok iş güvenliği ve sağlığı konusundaki çalışmalarla ilgilenmeli. Zaten sunulan OSGB hizmetleri firmanın faaliyet alanı ve ölçeğine bağlı olarak değişmekte, küçük ve orta ölçekli çoğu firmanın senelik cirosu ve çalıştırdığı insanların hayatının değeri düşünüldüğünde ödenecek meblağ ancak cüzi olarak nitelendirilebilmekte.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilen meslek uzmanlarınca denetlenen tüm ticari faaliyetlerde OSGB biriminin amacı; işletmenin hem kendi güvenliğini hem çalışanlarının güvenliğini hem de çevrenin güvenliğini düşünerek faaliyet yürütmesidir. Bu kapsamda çalışanları sürekli sağlık taramasından geçiren ve geniş bir kesimin sağlığının aniden, dramatik biçimde olumsuz yönde etkilendiğinin tespit edilmesi durumunda acilen önlem alınabilmesini sağlayan OSGB hayati önem arz eden konularda çalışır. Ortak sağlık güvenlik biriminin faaliyetleri arasında iş güvenliğinin kritik öneme sahip acil eylem planlarının oluşturulması ve risk analizi gibi alanlar da bulunmaktadır.

There are currently no comments.