İmplant alanında ki tedavi seçenekleri, çok çeşitli olup kısa sürede gerçekleştirilen basit bir immediyat implantasyon işleminden; yaygın bir sert ve yumuşak doku ogmentasyonu ile sabit implant destekli restorasyon yapımına kadar geniş bir alana yayılmıştır. Hastaların seçimi birçok faktöre dayandırılmalıdır. Hastanın bu  tedaviden sağlayacağı yarar ve hastaya sunulan tedavi seçeneğinin uzunluğu ve yaygınlığı değerlendirilmelidir. Düşünülmesi gereken faktörler sayıca oldukça fazladır ve hepsi yapılacak işleme karar vermeden önce göz önünde bulundurulması gereken işlemlerdir. Yapılacak olan herhangi bir tedavi de hastanın medikal durumu kapsamlı olarak gözden geçirilmesi gereken konulardan bir tanesidir. Hastanın yaşı tedavide büyük önem taşımaktadır. Çünkü hastanın biyolojik yaşı ilerledikçe iyileşme süreci de buna doğru orantıda uzar. Hastanın kronolojik yaşı, fiziksel ve mental durumu ışığında değerlendirilmelidir.  Yaşam süresine ve kalitesine katkıları açısından implant tedavisi kararları, oldukça kapsamlı değerlendirilmesi gereken bir tedavidir. İmplant tedavilerinde uygulanacak olan implant için yapılması gereken zor bir değerlendirme süreci aşamalarından geçmektedir.

İmplant fiyatları uygulanacak olan implant kalitesine ve tedavinin uzunluğuna göre değişim göstermektedir. Tedavinin ne kadar zaman alacağı hastanın yaşı ve ağız yapısıyla direkt olarak orantılıdır. İmplant fiyatları hastanın kendi maddi durumu ve doktorun ona buna uygun olarak önerdiği implant kalitesi implant tedavi fiyatına etki eden en önemli unsurdur. Tedavi planlaması yapılırken tedavi masraflarının da hesaba katılması gerekmektedir. Masrafların hasta tarafından karşılanabilecek olması hastanın karar verme mekanizmasını olumlu yönde etkileyecek bir etmendir.  Bu durum diş hekimine büyük bir kolaylık sağlar. Hastanın devlet tarafından ya da özel bir şirket tarafından karşılanan sigortasının olması implant fiyatında ve tedavide hastayı ve doktoru rahatlatan ve tedaviye yarar sağlayan etmenlerden biridir. Diş hekimi implant tedavisinin hastada yararlı olacağına inanıyorsa bu tedaviyi uygulamalıdır aksi takdirde alternatif başka tedavi yollarına başvurmak hasta için daha yararlı olacaktır. www.ileriimplantcerrahisi.com adresinde detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

There are currently no comments.