Arz ile talebin eşit bir seviyede buluşarak fiyatı belirlediği bir satış yöntemi olan ihale, borca dayalı kapital ekonomilerin tamamında kullanılan ve tam rekabet piyasası şartlarının mal veya hizmetin bedelini belirlediği bir uygulamadır. Ekonomik bir değere sahip olan mal veya hizmetlere sahip olan gerçek ya da tüzel kişinin yani satıcının, piyasa şartlarından emin olmaması nedeniyle sahip olduğu mal ya da hizmete fiyat biçememesi durumunda başvurabileceği en karlı satış yöntemi de budur. Zira asgari düzeyde gider ile maksimum kazanç sağlama imkanı sunan bu satış yöntemi, satıcının mal veya hizmetin bedeli konusunda bilgi sahibi olmaması halinde dahi mümkün olan en yüksek seviyede kazanç sağlamasına imkan tanımaktadır. Bu şekilde yapılan satışlara katılarak mevzu bahsi geçen mal veya hizmete sahip olmak isteyen gerçek ya da tüzel kişiler, çoklu ya da tekli fiyat verimiyle satış fiyatını da bizzat belirler.

 

Farklı satış yöntemlerinin uygulanabildiği ihale devirlerinde, tek fiyat verilmesiyle satışın gerçekleştirilmesi mümkün olduğu gibi çoklu fiyat yöntemleri de benimsenebilir. Bu biçimde yapılan satışlarda hangi usullerin benimseneceği aslında satıcının yani söz konusu olan mal veya hizmetin sahibi olan tüzel ya da gerçek kişinin nasıl en fazla kara sahip olacağına bağlıdır. Bu nedenle satışa için başvuruda bulunan adaylardan farklı taahhütler vermeleri istenebileceği gibi, satış yönteminde de satıcıya maksimum düzeyde fayda sağlamak için farklı usuller benimsenebilir. Teklif olarak verilen fiyatın üzerine işlem yapılan ve bu şekilde de ilgili mal veya hizmetin bedelinin de alıcılar tarafından belirlendiği ihale devirlerinde, satıcı da zahmetsiz ve masrafsız bir biçimde yüksek karla satışı gerçekleştirmiş olur.

 

Gerçek ya da tüzel kişilere mal veya hizmetlerin tahsis edilmesi için benimsenebilecek en rasyonel satışlardan biri olan ihale, satıcının fiyat konusunda kararsız kaldığı durumlar için idealdir. Tekli fiyat ve çoklu fiyat tekliflerine sahne olan bu satış yönteminde avantajlar ve dezavantajlar da söz konusudur. Ancak satış yöntemindeki avantaj ya da dezavantajlar alıcılar için daha yüksek seviyede gerçekleşirken, temelde en az riski alan her zaman satıcı olmaktadır.

There are currently no comments.