Yapısal ve estetik anlamda iç mekanların sıfırdan tasarlanması veya belli özelliklerinin değiştirilmesiyle ilgilenen iç mimarlık kısaca mekan ve yapısal özelliklerinin kurgulanması, yapılan kurguya göre uygulamalar yapılmasıdır. Mimarlığın gerektirdiği teknik bilgilerin birçoğuna sahip olan iç mimarlar uygulama bilimlerin farklı disiplinleriyle ilgili olmasına rağmen mekan ve yapısal özelliklerin kurgulanması yaratıcılık da gerektirdiğinden, bu profesyonellerde tasarımcılık yönü de bulunur. Tasarımcılık ile klasik mimarinin çeşitli öğelerinin bir araya geldiği iç mimarlık projeleri ile insanın mekânsal ve yapısal unsurlardan kaynaklanan sorunlarına çözüm üretilir.

Ev ve ofis ortamlarının, sahiplerinin karakterini yansıtan bir kimlik kazanmasını sağlamak için estetik unsurların zevkli bir şekilde düzenlemesiyle de ilgilenen iç mimarlık şirketleri bu sebeple bünyesinde teknik açıdan bilgili olduğu kadar, güzel sanatlarla da ilgili iç mimarlar çalıştırır. Plastik sanatların farklı alanlarıyla sürekli ilgili olması ve bu konuda geliştirmesi istenen iç mimar, kâğıt üstündeki veya bilgisayar ortamındaki tasarımlarını gerçek hayata uygulayabilecek teknik bilgiye de sahip olmalıdır. Bu uygulamalarda geçen yıllar içinde kullanılabilecek yapı ve dekorasyon malzemelerinin sayısında büyük artış yaşanmıştır. Yeni teknolojiler ışığında değişen sektörde kullanılan modern yapı ve dekorasyon malzemeleri hakkında bilgi sahibi olmadan, teknik uygulamaların istenen sonucu verecek şekilde yapılması mümkün olmayacaktır. Bu sebeple iç mimarlar tüm meslek yaşamı boyunca sektördeki gelişmeleri yakından takip etmeli, projelerinde kullanabileceği yeni nesil dekorasyon ve yapı malzemeleri hakkında sürekli araştırma yapmalıdır.

Bazı ev ve işyerlerinin mekânsal kurgusunun birkaç defa değiştirilmesi gerekebilir. İnşa amacından farklı işlevlerle kullanılmak isteyen mekanlarda gerçekleştirilecek köklü değişiklikler de yine iç mimarlar tarafından yapılır. Bu aşamada yapının fiziksel özelliklerinin kurgulanması, günler sürecek küçük çaplı şantiye işlerinin gerçekleştirilmesi, pek çok yapı elemanının değiştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi gerekir. Bu kadar kapsamlı uygulamalardaysa iç mimarın teknik bilgisi ön plana çıkar. Güzel sanatlarla iç içe bir yaşam geçirerek yaratıcı tasarımlar üreten iç mimar, teknik bilgisiyle güvenli ve konforlu mekanlar tasarlarken her zaman uygulama maliyetlerini de takip eder.

There are currently no comments.