Bireyin ve toplumun birbiriyle olan etkileşimini ilgilendiren her konuya dahil olan hukuk kuralları, bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu toplumun bir millet olarak uluslararası arenada kendini ifade etmesi yani bir devlete dönüşmesiyle devletin toplumla olan ilişkilerini de düzenler. Toplum, devlet ve aynı zamanda bireyin birbiriyle olan ilişkilerinde “ortak menfaatin korunmasını” esas alan hukuk, kamu gücü tarafından desteklenen ve geleneklerden farklı olarak devlet tarafından koruma alan yazılı kurallardır. Hukukun birey ve toplum üzerinde bir yaptırım gücü bulunmakta, bu gücü de kamunun kendisinden almaktadır. Hukuk, kendi koyduğu yasaları avukat, hakim ve diğer kamu gücünü temsil eden gerçek ve tüzel kişilerle korur, bu yasalarla da devlet çatısı altında bir düzen oluşmasını sağlar.

Hukuk tarafından konan düzenin hem sağlanması hem de korunmasını yine hukukun kendisi tarafından belirlenen kurallar sağlamaktadır. Kamu gücü aracılığı ile bireye, topluma ve dolayısı ile devlete belirli bir yaptırım gücü bulunan hukuk yasalarının “herkes için” olması gerekir. Bireyin mensubu olduğu din, konuştuğu dil, etnik kökeni, maddi durumu, sosyal statüsü, makam veya rütbesinin hukuk nezdinde herhangi bir önemi “olmaması gerekir”. Bu doğrultuda toplumun mensubu olan kişinin bir avukat, asker ya da devlet memuru olmasının önemi olmadığı gibi; kişinin inançlarının veya konuştuğu dilin de hukuk nezdinde önemi bulunmamaktadır. Birey tıpkı birleşerek toplumu oluşturan diğer bireyler gibi, milletin tüzel kişiliği olan devletin bir parçasıdır. Bu sebeple de milletin uluslararası arenadaki temsilcisi olan devlet, hukuk yasalarını milleti meydana getiren herkese eşit mesafede durarak uygular.

Hukuk kavramının bilimsel bir bakış açısıyla tam olarak açıklanmaya çalışması, 18 ve özellikle 19. Asırda Avrupalı bilim insanları ile filozofların yoğun çaba gösterdiği bir uğraştır. Lakin Kant hukukun, hukukçuların kendisi tarafından dahi tanımlanamayacağını söylemiştir. Nitekim geçen asırlar içinde insanoğlu ile birlikte sürekli değişen hukuk kavramı, bir sonraki asırda günümüzde ifade ettiğin çok daha fazlasını kast ediyor olabilir. Ülkelere, milletlere ve bireyin inancına göre farklı anlamlar yüklenebilen hukukun anlamı da zamanla değişim göstermiştir.

 

There are currently no comments.