Üretilen ticari ürünlerin Avrupa Birliği üyesi ülkelere satışı için üretici firmanın pek çok yükümlülüğü karşılaması gerekmekte, bu karşılanması zaruri olan şartların başındaysa adından en çok bahsedilen CE belgesi gelmekte. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde üretim yapan üretici firmaların üretim hatları sürekli ülkedeki yetkili kuruluşlarca denetim altınayken üretimin birlikte dışındaki ülkelerde yapılması durumunda bu yetkili kuruluşların denetim yapması söz konusu olmadığından, bu denetim yetkisi belli uluslararası akreditasyonları karşılamış dış kuruluşlara devredilir. LVD testi ve elektromanyetik salınım değerlerinin ölçüldüğü EMC testlerinden biyokimyasal salınım etkilerine dek pek çok incelemenin dâhil olduğu bu süreci yürüten kuruluşlar, ülkemizdeki yerli üreticilere danışmanlık ve onay sürecinde yardımcı olmaktadır.

Bağımsız, akreditasyonunu uluslararası standartlar doğrultusunda karşılamış kuruluşlarca yürütülen CE belgesi incelemelerinde LVD test raporu ve EMC testlerine ilişkin incelemeler firmanın ürününün, Avrupa Birliği’nce kabul edilen normlara uygun olup olmadığının anlaşılmasını sağlar. Bu testlerin sonuçlarıysa testleri yapan ve yetkili sıfatına sahip olan kuruluşların laboratuvarları uluslararası akredite olduğundan dünya genelinde kabul görmekte yani uluslararası geçerliliğe sahiptir. Ürünün birlik dışında üretilmesi ve ithal edilmesi durumunda piyasaya girişten önce istenen şartların sağlandığının teyit edilmesi için gerçekleştirilen CE belgesi standartlarını denetleme imkânı bulunmayan birliğin bu yetkiyi, üreticinin bulunduğu ülkedeki kuruluşlara devretmesi ise üründe aranan şartların değiştiği veya denetimlerin sıkı tutulmayacağı anlamına gelmez. Ayrıca ürün CE belgesi onayı aldıktan sonra da istenen herhangi bir zamanda testten geçirilebileceği, test sonuçlarına bağlı olarak CE işaretleme izninin iptal edilebileceği yani AB dâhilinde satış yasağı konabileceği unutulmamalıdır.

Üreticinin CE işaretleme onayı aldığı herhangi bir ürünü AB üyesi bir ülkedeki ithalatçı olarak ithal eden herhangi bir ticari işletme, dilediği zaman ürünle ilgili CE işaretleme standartlarına ilişkin incelemelerin tekrar yapılmasına ilişkin talepte bulunabilir. Bu durum üreticilerin üretim kalitesi ve uyumluluğa dair niteliklerle alakalı standartları bir defalığına değil, üretim süreci boyunca sürekli muhafaza etmesini gerektirir. Aksi halde ürünün satış izinleri iptal edilir ki, bu gibi bir durumda CE belgeli ürününün satışına yasak getirilen firmanın prestij kaybı yaşaması kaçınılmazdır.

There are currently no comments.