Yeni Yaklaşım Direktifleri ile 1985 yılından itibaren Avrupa Birliği gündemine giren ve ticari malların serbest dolaşım izinlerinden faydalanarak satışı için aranan en önemli şarta dönüşen CE işaretleme, ülkemizde pek çok insanın zannettiği gibi ürünleri kalite yönünden birbirinden ayıran bir ölçekleme sistemi değildir. CE başvurusu yapan ve onay aldıktan sonra ürünün üzerinde işaretleme yapmaya başlayan herhangi bir firma, rakibi olan diğer firmalardan daha kaliteli ürünler geliştiriyor demek değildir. Aynı şekilde bu işarete sahip ürünleri pazara sunan firmalar, en kaliteli ürünleri geliştiriyor şeklinde bir düşünce de tamamen yanlıştır. Bu tür düşüncelerin yanlış olmasının sebebi; CE işaretlemenin firmaya dair herhangi bir nitelikle ilgili olmaması, tamamen aksine ürünü tanımlamasıdır.

Ürünlerini Avrupa Birliği’ne satmak veya birlik içinde üretim yapmak isteyen ticari işletmelerin gerçekleştirdiği CE belgesi başvurusu aslında ürünün pazara çıkabilmesi içindir çünkü bu işaretlemeye hak kazanmayan bir ürün satışa sunulamaz. Bir başka ifadeyle üzerinde CE işareti bulunmayan herhangi bir ürünle karşılaşılması, ürünün kaçak olduğu anlamına gelir. Üzerinde işareti taşıyan ürünler gerekli denetimlerden geçmiş ve satış izni almış demektir. Bu bilgilerden sonra ürünle alakalı bir kavram olan CE işaretinin kalite yönünden ticari malları birbirinden ayırmadığı, satış yapılabilmesi için karşılanması gereken şartlarla ilgili olduğu daha iyi anlaşılacaktır. CE işaretini farklı bir şekilde tanımlamak için ticari mal ve ürün pasaportu olduğu şeklinde bir betimleme yapılabilir. İnsanların ülkeler arası seyahat için pasaport sahibi olması gerektiği gibi ticari ürün ve malların Avrupa Birliği’ne girmesi yani satış izni alması için CE işareti taşıması gerektiği söylenebilir.
Ülkemizde ilk günlerden bu yana CE belgesi ve bazen de sertifikası olarak adlandırılan bu güvenlik ve uyumluluk protokolü, terimin bu haliyle kullanımından kaynaklı olarak firmaların aldığı ve ticari hayatı boyunca kullanabildiği bir belgenin var olduğunun zannedilmesine yol açmıştır. Firmanın bir defa aldıktan sonra tüm ürünlerinin üzerinde kullanabildiği bir işaret olmayan CE aksine ürünün satışa sunulabilmesi için karşılanması zorunlu kılınan standartları tanımlar yani en düşük üretim güvenliği ve uyumluluk seviyesini belirler.

There are currently no comments.