Hammaddeye istenen katkı maddelerinin, belli oranlarda karıştırılmasında kullanılan dozajlama sistemleri tek bir katkı maddesinin yanı sıra birden fazla maddenin de ideal oranlarda karıştırılmasını sağlayabilir. Çoklu dozajlama ve tekli dozajlama olmak üzere hammaddeye kaç farklı katkı maddesi karıştırdığına göre iki ana gruba ayrılan bu sistemler, dozajlama yapılan maddelerin yapısına ve elde edilmek istenen ürünlere bağlı olarak farklı prensiplerle çalışmaktadır. Ayrıca karıştırma işleminin hacimsel veya kütlesel olarak yapılmasına göre volümetrikdozajlama ve gravimetrikdozajlama gibi farklı prensiplerle çalışan tipleri de bulunmaktadır.

Karışıma çok düşük miktarlarda dahil olan katkı maddelerinin kusursuz şekilde dozajlanmasını sağlayan bu sistemlerle üretimde kullanılan ürünlerin dışardan alınmasına gerek kalmaz. Hazır ürün alarak, üretim maliyetini yükseltmek yerine dozajlama ünitesi kullanımıyla işletmeler kendi üretiminin mali avantajından faydalanabilir. Üretim sırasında oluşan firenin mümkün olan en düşük seviyeye inmesi, dozajlama sistemi kullanımının sağladığı bir diğer avantajdır. Eski usul yöntemlerle karıştırılması imkansız veya çok yüksek maliyetli olan ürünlerin, kıyaslanmayacak kadar düşük maliyetle elde edilmesi için de dozajlama sistemi kullanımı zaruridir. Katkılı ya da renkli olarak üretilen pek çok yüksek maliyetli malzemenin kullanımını gereksiz kılan bu sistemler sayesinde bir diğer harcama kaleminden tasarruf edilebilir.

Volümetrik olarak dozajlama yapan sistemlerin çalışma prensibi, tartım yapmaksızın katkı maddelerinin istenen hammaddeye hacimsel oranlamaya göre karıştırılmasını sağlar. Bu sistemlerde karışım oranları hacme göre belirlendiğinden, dozajlama ünitesi dahilinde tartım elemanları bulunmaz. Gravimetrikdozajlama sistemleriyse adından da anlaşılabileceği üzere (Gravitasyon yani kütle çekim kökünden türeyen gravimetrikterimi, kütlesel anlamına gelmektedir) karışım yapılacak katkı maddelerinin kütlesini ölçen bir tartım elemanına sahiptir. Miktarın kütle ölçümüne endeksli biçimde yapıldığı tüm yöntemlerin ortak ismi olan gravimetri, bu sistemlerin temel çalışma prensibini göstermektedir. Bilhassa kullanılan katkı maddelerinin yüksek maliyetli olması, granül tanecikli maddelerin parça boyutları arasında ciddi farklar bulunması, çok yüksek karışım hassasiyetine sahip olması gereken ürünlere ihtiyaç duyulması gibi durumlarda gravimetrik prensiple karışım yapan dozajlama sistemleri kullanılmalıdır.

There are currently no comments.