APİKAL, enflamatuar lezyonlar, proksimal çürükler ve marjinal kemik kaybı gibi yaygın yıkım prosesleri, radyograflar üzerinde lusent bölgeler olarak izlenmektedir. Diş imlant tedavilerinde uygulanan bu yöntem tedavinin başarı oranını arttırmak için tercih edilen bir yöntemdir. Radyografın kontrastı ve densitesi yetersiz ise bulusent sahaların ayırt edilememesi gayet mümkündür. bu lezyonların teşhis edilmemesi hastaların daha geç safhalarda kaçınılmaz bir şekilde ağız içerisinde problemler ve acil durumlar yaşamalarına neden olmakla birlikte ağız sağlını da büyük ölçüde riske atan bir durum oluşturmaktadır. Oluşan bu durumlara karşı önlem alınmadığı takdirde hastanın ağzı içerisinde yaşayacağı sorunların boyutu da iki katına çıkacağından dolayı, hastanın apız içi problemi herhangi bir işleme izin vermeyecek kadar büyük bir soruna dönüşebilir ve ciddi bir tedavi süreci gerektirebilir. Bu nedenle diş implant öncesi, hekim tarafından yapılan muayenelerde, hastalara belirtilen tedavi yöntemlerine biran önce başlanarak ağız içerisindeki oluşmuş olan sorunların en kısa zamanda ortadan kaldırılması gerekmektir.

Ağız içerisinde oluşan sorunlar, kendi içlerinde ayrı ayrı kategorilere ayrılması ile birlikte, en uygun tedavi yöntemine doktor tarafından karar verilmektedir. Eğer ağız içerisine uygulanması gereken diş implant, sağlık açısından en kısa zamanda yerleştirilmesi gerekiyorsa o halde, ağız içindeki problemlerin çözülmesi hem hekim tarafından uygun  bir müdahale ile hem de antibiyotik tedavisi ile birlikte olmak üzere, iki tedavinin aynı anda uygulandığı bir tedavi yöntemine dönüşmektedir.

İmplant tedavilerinde genellikle antibiyotik kullanımları hekimler tarafından önerilmese de zaman zaman, hekimler bu yöntemi tercih etmekte mecbur kalmaktadır. Antibiyotik kullanımı oluşmuş olan bakterileri öldürmekle birlikte aynı zamanda bakterilerin yayılmasını önleyerek, müdahale esnasında ağız içi temizliğin yapılmasını daha kolay bir hale getirdiğinden dolayı, hem hekimin hasta ağzında sorunları daha rahat belirleyerek ortadan kaldırmasını hem de hastanın, hekim tarafından belirlenen bu uygulama esnasında, gereğinden fazla acı çekmemesini sağladığından dolayı bazı tedavi yöntemlerinde antibiyotik kullanımına yer verilmektedir.

There are currently no comments.