Hammaddeye kaç katkı maddesinin dozajlanacağı, bu hammadde ve katkı maddelerinin nitelikleri, ihtiyaçlar ve işletmenin kullandığı teknolojiye bakarak seçilen dozajlama sistemleri şüphesiz sunduğu pratiklikle işlerin büyük oranda hızlanmasını sağlar. Elle karıştırmayla kıyaslanmayacak kadar hızlı ve daha önemlisi hassas karışım oranlarıyla dozajlama yapma imkanı sağlayan bu sistemler, ekonomik anlamda da açık ara en mantıklı seçenektir. Kırma malzeme veya boya gibi katkı maddelerinin en düşük miktarlarda dahi sapma olmaksızın hammaddeye karıştırılmasını sağlayan dozajlama sistemi, karıştırılan katkı maddesinin niceliğine göre çoklu biriktirmeli yani çoklu Batch tip gibi isimler alır. Bu sistemler genel olarak hammaddeye tek bir katkı maddesi veya birden fazla katkı maddesi dozajlamasına, bu işlem sırasında kullandığı tekniklere göre sınıflandırılır.

Çoklu dozajlama yapan sistemlerin otomasyon süreçlerine entegre edilmesi ve böylece karışım işleminin kontrolünün elektronik devreli sistemlerce denetlenmesi sağlanabilir. Dozajlama otomasyonu işlemlere kalite kontrol, maliyet hesaplamaları, stok kontrolü, yıpranma payları gibi alanlardaki hesaplamalarda büyük kolaylıklar sunar. Bu sistemlerde katkı maddesini veya maddelerini hammaddeye karıştıran ara eleman olan dozajlama vidası, asgari ve azami katkı karışım oranlarına göre seçilir. Biriktirmeli yani Batch tip sistemlerden tek bir katkı maddesini, serbest akışla işleme makinesine aktararak dozajlama yapan cihazlara dek bu sistemlerin tamamı için dozajlama vidası seçimi önemlidir. Bu aşamanın ardından tahrik mekanizmasının gücü belirlenir ki, bu da işlenecek karışım miktarına göre motor gücünün tespit edilmesi anlamına gelir. Bu da en az dozajlama vidası seçimi kadar önemli bir adımdır.

Dozajlama sistemlerinin tahrik mekanizmasındaki motor gücünün asgari ve azami aralıklarının tespiti, katkı maddesi karıştırılırken istenen hassasiyet oranının sağlanıp sağlanamayacağını belirler. İstenen azami ve asgari dozajlarda yüksek hassasiyetle dozajlama yapabilecek kararlılıktaki sistemler problemsiz çalışarak, istenen nicelik ve nitelikte ürün elde edilmesini sağlayacaktır. Son dönemde yeni nesil adım motorlu tahrik üniteleri geliştirilmiş, bu motorların kullandığı dozajlama sistemleri asgari ve azami aralıklarda oldukça yüksek hassasiyet oranı ve kapasiteyle çalışabilmektedir. Bu adım motorlu tahrik ünitelerinin kullandığı dozajlama cihazları en düşük devirde çalışsa dahi eskiden olduğu gibi bayılma problemi görülmemektedir.

There are currently no comments.