Adım Motorlu Dozajlama Sistemleri

Hammaddeye kaç katkı maddesinin dozajlanacağı, bu hammadde ve katkı maddelerinin nitelikleri, ihtiyaçlar ve işletmenin kullandığı teknolojiye bakarak seçilen dozajlama sistemleri şüphesiz sunduğu pratiklikle işlerin büyük oranda hızlanmasını sağlar. Elle karıştırmayla kıyaslanmayacak kadar hızlı ve daha önemlisi hassas karışım oranlarıyla dozajlama yapma imkanı sağlayan bu sistemler, ekonomik anlamda da açık ara en mantıklı seçenektir. Kırma malzeme veya boya gibi katkı maddelerinin en düşük miktarlarda dahi sapma olmaksızın hammaddeye karıştırılmasını sağlayan dozajlama sistemi, karıştırılan katkı maddesinin niceliğine göre çoklu biriktirmeli yani çoklu Batch tip gibi isimler alır. Bu sistemler genel olarak hammaddeye tek bir katkı maddesi veya birden fazla katkı maddesi dozajlamasına, bu işlem sırasında kullandığı tekniklere göre sınıflandırılır.

Çoklu dozajlama yapan sistemlerin otomasyon süreçlerine entegre edilmesi ve böylece karışım işleminin kontrolünün elektronik devreli sistemlerce denetlenmesi sağlanabilir. Dozajlama otomasyonu işlemlere kalite kontrol, maliyet hesaplamaları, stok kontrolü, yıpranma payları gibi alanlardaki hesaplamalarda büyük kolaylıklar sunar. Bu sistemlerde katkı maddesini veya maddelerini hammaddeye karıştıran ara eleman olan dozajlama vidası, asgari ve azami katkı karışım oranlarına göre seçilir. Biriktirmeli yani Batch tip sistemlerden tek bir katkı maddesini, serbest akışla işleme makinesine aktararak dozajlama yapan cihazlara dek bu sistemlerin tamamı için dozajlama vidası seçimi önemlidir. Bu aşamanın ardından tahrik mekanizmasının gücü belirlenir ki, bu da işlenecek karışım miktarına göre motor gücünün tespit edilmesi anlamına gelir. Bu da en az dozajlama vidası seçimi kadar önemli bir adımdır.

Dozajlama sistemlerinin tahrik mekanizmasındaki motor gücünün asgari ve azami aralıklarının tespiti, katkı maddesi karıştırılırken istenen hassasiyet oranının sağlanıp sağlanamayacağını belirler. İstenen azami ve asgari dozajlarda yüksek hassasiyetle dozajlama yapabilecek kararlılıktaki sistemler problemsiz çalışarak, istenen nicelik ve nitelikte ürün elde edilmesini sağlayacaktır. Son dönemde yeni nesil adım motorlu tahrik üniteleri geliştirilmiş, bu motorların kullandığı dozajlama sistemleri asgari ve azami aralıklarda oldukça yüksek hassasiyet oranı ve kapasiteyle çalışabilmektedir. Bu adım motorlu tahrik ünitelerinin kullandığı dozajlama cihazları en düşük devirde çalışsa dahi eskiden olduğu gibi bayılma problemi görülmemektedir.

Kişisel Gelişim Programlarının Ortak Yönleri

Ülkemiz insanının uzun süre boyunca mesafeli durduğu, Avrupa ve ABD’de uzun zamandır yoğun ilgi gören kişisel gelişim eğitimleri ve mesleki gelişim programları 2000 sonrası İstanbul merkezli olarak ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Son yıllarda internet sayesinde pek çok insanın adını duymakla kalmayarak, eğitim programları hakkında bilgi de edindiği bu eğitim programlarının temelinde bireyin sorunlarını ve potansiyelini tanımlaması, tanımlanan sorunları aşmak için farkına varılan potansiyelin en verimli şekilde kullanımı vardır.

Bireyin iş ve özel yaşamında daha mutlu olmasına mani olan engellerin tanımlanamaması durumunda bu sorunların üstesinden gelmek için ne yapılması gerektiğinin belirlenmesi de mümkün olmayacaktır. Bu sebeple düzenlenen kişisel gelişim seminerleri, uzun süreli kurslar ve birebir eğitim programları uygulayan tüm kişisel gelişim uzmanları önceliği kişinin başarısız ve dolayısıyla mutsuz olmasına nelerin yol açtığını bulmaya ayırır. Başarı beraberinde mutluluğu getirmesine rağmen kişinin mutlu olması yalnızca iş ve özel yaşamındaki uğraşlarında başarılı olmasına bağlı değildir. Bunun için bu eğitimlerde bireysel yaşamda mutluluğa ulaşmak için farklı programlar da eşzamanlı olarak yürütülebilir.

Kişinin potansiyelini tam olarak kavrayamaması ve bu sebeple iş hayatında doğru tercihleri yapamamasından kaynaklanan sorunların sebep olduğu mutsuzluğu gidermeyi hedefleyen bu eğitim programları, başarı tanımı da toplumun genel geçer değer yargılarına göre yapmaz. Her birey için farklı bir başarı tanımı yapılır ki, bu sayede kişiyi gerçek anlamda mutlu edecek adımların atılması sağlanır.

Başarı faktörünü oluşturan unsurları insan ilişkileri ve insan yönetimi olmak üzere iki başlık altında ele alan bu programların şüphesiz ki, son yıllar içinde geliştirilen çok daha kapsamlı türevleri bulunmaktadır. Popüler kültürde tek cümleye sığmayacak kadar çok alanda kullanılan kuantum ve ayrıca NPL gibi gelişim programlarının hemen hepsinde amaç; kişinin daha mutlu olmasına engel sorunların tespiti, bu sorunları aşmak için hangi adımların izleneceği, bu adımların uygulanmasını sağlayacak potansiyelin keşfi ve potansiyelin de en yüksek verimlilikle değerlendirilmesi vardır. Son on içinde giderek yaygınlaşan kişisel koçluk kavramı da bu bireysel gelişim programları sonucunda ortaya çıkmış bir terimdir.

İç Mimarın Görevleri

Yapısal ve estetik anlamda iç mekanların sıfırdan tasarlanması veya belli özelliklerinin değiştirilmesiyle ilgilenen iç mimarlık kısaca mekan ve yapısal özelliklerinin kurgulanması, yapılan kurguya göre uygulamalar yapılmasıdır. Mimarlığın gerektirdiği teknik bilgilerin birçoğuna sahip olan iç mimarlar uygulama bilimlerin farklı disiplinleriyle ilgili olmasına rağmen mekan ve yapısal özelliklerin kurgulanması yaratıcılık da gerektirdiğinden, bu profesyonellerde tasarımcılık yönü de bulunur. Tasarımcılık ile klasik mimarinin çeşitli öğelerinin bir araya geldiği iç mimarlık projeleri ile insanın mekânsal ve yapısal unsurlardan kaynaklanan sorunlarına çözüm üretilir.

Ev ve ofis ortamlarının, sahiplerinin karakterini yansıtan bir kimlik kazanmasını sağlamak için estetik unsurların zevkli bir şekilde düzenlemesiyle de ilgilenen iç mimarlık şirketleri bu sebeple bünyesinde teknik açıdan bilgili olduğu kadar, güzel sanatlarla da ilgili iç mimarlar çalıştırır. Plastik sanatların farklı alanlarıyla sürekli ilgili olması ve bu konuda geliştirmesi istenen iç mimar, kâğıt üstündeki veya bilgisayar ortamındaki tasarımlarını gerçek hayata uygulayabilecek teknik bilgiye de sahip olmalıdır. Bu uygulamalarda geçen yıllar içinde kullanılabilecek yapı ve dekorasyon malzemelerinin sayısında büyük artış yaşanmıştır. Yeni teknolojiler ışığında değişen sektörde kullanılan modern yapı ve dekorasyon malzemeleri hakkında bilgi sahibi olmadan, teknik uygulamaların istenen sonucu verecek şekilde yapılması mümkün olmayacaktır. Bu sebeple iç mimarlar tüm meslek yaşamı boyunca sektördeki gelişmeleri yakından takip etmeli, projelerinde kullanabileceği yeni nesil dekorasyon ve yapı malzemeleri hakkında sürekli araştırma yapmalıdır.

Bazı ev ve işyerlerinin mekânsal kurgusunun birkaç defa değiştirilmesi gerekebilir. İnşa amacından farklı işlevlerle kullanılmak isteyen mekanlarda gerçekleştirilecek köklü değişiklikler de yine iç mimarlar tarafından yapılır. Bu aşamada yapının fiziksel özelliklerinin kurgulanması, günler sürecek küçük çaplı şantiye işlerinin gerçekleştirilmesi, pek çok yapı elemanının değiştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi gerekir. Bu kadar kapsamlı uygulamalardaysa iç mimarın teknik bilgisi ön plana çıkar. Güzel sanatlarla iç içe bir yaşam geçirerek yaratıcı tasarımlar üreten iç mimar, teknik bilgisiyle güvenli ve konforlu mekanlar tasarlarken her zaman uygulama maliyetlerini de takip eder.

Ünlü Şefler Neden Çelik Tava Kullanıyor?

Yemek pişirmeyi rutin olarak yapılması zorunlu olan, sıkıcı bir iş olarak görmek yerine sevdikleriyle farklı lezzetleri paylaşmaktan zevk alanlar için yemek hazırlamada kullanılan tencere ve tavaların kaliteli olması çok önemlidir. Pişirme süresinin kısalmasını ve yemeklerin daha lezzetli olmasını sağlayan tencere ve tavaların kaliteli olması, bunların da öncesinde yemeklerin sağlıklı olması açısından mutlaka önemsenmesi gereken bir konudur. Yemek yapmayı tutku olarak görenlerin kimileri çelik tava ve tencerelerin en iyisini olduğunu söylerken kimlerininse tercihi her zaman teflon kaplamadan yanadır.

Çelik tencere ve tavaların en iyisi olduğunu söyleyenler, bu söylenmelerini destekleme adına dünyaca tanınan yıldızlı şeflerin de restoran mutfaklarında dökme demir ve emaye tencereler kullanmasını örnek gösterir. Ne var ki, ne kadar sağlıklı ve lezzetli pişirme imkanı sağlarsa sağlasın çelik tava setleri ve tencereler sadece belli pişirme teknikleri için uygundur. Çelik tavalar et ve sebze sotelemek, fileto balıkları pişirmek için ideal seçimken en lezzetli çorba ve güveç benzeri sulu et yemekleri için çelik malzemeden yapılan tencereler kullanılır. Tabi bazı güveç yemeklerinde toprak kapların kullanımı lezzeti ciddi şekilde etkilese de, restoran ve ev mutfakları için en pratik çözüm çelik tencerelerdir. Bu tencerelerin profesyonel şefler tarafından tercih edilmesinin ilk sebebi; çeliğin maruz kaldığı ısıyı muazzam derece dengeli ve çok hızlı bir şekilde iletmesidir. Ayrıca yüksek ısıya dayanıklı olan bu tencere ve tavalar sayesinde pişirmeye ocakta başlayarak sebze ve etlere sotelemenin lezzeti katıldıktan sonra pişirmeye doğrudan fırında devam edilebilir. Bu da zamandan ciddi anlamda tasarruf demektir.

Ocaktan alınan çelik tavalar doğrudan yüksek sıcaklıktaki fırınlara konabilir ve pişirme süreci sekteye uğramadan hızlı bir şekilde sürdürebilir. Temizlik konusunda da pratiklik sunan çelik tencere ve tavaları yıkamak için bir miktar su koyduktan sonra ocağı açmak yeterlidir. İçinde su olan çelik tencere ve tavalar, ısıya maruz kaldığında hızla besin artıklarının çözülmesini sağlar. Daha da önemlisi teflon kaplamalarda olduğu gibi; yanlış kullanımla ya da yüksek ısıya maruz kalarak zamanla yapılarında herhangi bir bozulma olmaz.

Transmitter Cihazlar Ne İşe Yarar?

Üretim süreçlerinin kontrol edilebilmesi için kullanılan transmitter veya diğer adıyla FM aktarıcı; nem, basınç ya da sıcaklık gibi çevresel değişkenleri farklı elektriksel sinyal seviyelerindeki parametrelere göre dönüştürür. Enerji birimleri arasındaki bu dönüşüm, proseslerde oluşan çevresel değişkenlerin otomasyon ve kontrol sistemleri tarafından tanımlanabilmesini sağlar. Ölçüm değerlerinin hassas olması için uluslararası standartları karşılayan özel laboratuvarlarda kalibrasyonu yapılan nem, basınç ve sıcaklık transmitteri cihazlar işletmenin üretim süreçlerinde kullandığı sistem ve makinalara göre istenen her sinyal seviyesinde elektriksel dönüşüm yapabilir. Geçen yıllar içinde çok farklı özellikte, pek çok farklı tipi üretilen FM aktarıcı bu ara elemanlar günümüzde mekanik ve elektronik ölçüm yapan çeşitleri olmak üzere iki ana sınıfa ayrılmaktadır.

Transmitter ya da diğer adıyla FM aktarıcı, üstlendiği görev açısından aslında transdüser bir ara elemandır. Enerji birimlerini birbirine dönüştüren cihazlara verilen isim olan transdüser, enerjinin farklı formları arasında geçiş imkanı sağlayarak istenen ölçüm ve denetlemenin yapılmasına imkan tanır. Transmitter cihazlarda sıcaklık gibi bir enerji formunun elektrik sinyallerine dönüştürülmesi, işletmenin kullandığı kontrol ve otomasyon sistemlerinin proses hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır. Ölçüm değerlerinin bu akıllı sistemler tarafından algılanması ve tanımlanan değerlerin üretimin kontrolüne imkan sağlaması için elektronik devrelerin kullanabileceği elektriksel sinyal parametrelerine ihtiyaç vardır.

Gelişmiş pek çok özelliğe ve oldukça yüksek işlem kapasitesine sahip olan PLC sistemlerin bile proses süreçlerinde açığa çıkan çevresel değişkenleri tanımlayabilmesi için bu verinin entegrelerinin tanımlayabileceği şekilde elektrik akımına dönüştürülmesi gerekir. Bu işi üstlenen transmitter, değişkenle ilgili hassas ölçüm verilerini istenen parametrelerdeki elektrik sinyallerine çevirir. Bu dönüşüm işlemiyle birlikte kontrol ve otomasyon sistemi ölçüm verilerini tanımlayabilir ve tüm üretim süreci sürekli denetim altında tutulabilir. Fabrika ve endüstriyel üretim tesislerindeki bazı proseslerde sıcaklık veya basınç değerleri transmitter cihazın zarar görebileceği kadar yüksek seviyelere ulaşabilmektedir. Bu problemin üstesinden gelmek içinse transmitterin sensörleri üretim hattına yerleştirilmekte, ölçüm uzaktan yapılarak cihaza aktarıldığı için transmitter zarar görmeden ölçüm verilerini istenen sistemlere iletebilmektedir.

 

Ev ve Ofisler İçin İç Mimar Tasarımları

Yapısal ve mekanlar kurgular oluşturdukları için tasarımcı yönleriyle ön plana çıkan iç mimarlar, bu değişiklikleri yapabilmek için klasik mimarinin uygulamalı bilimlerle ilişkili farklı alanlarıyla ilgili oldukça geniş içerikli teknik bilgiye sahip olmalıdır. İnşaat ve dekorasyon sektöründe kullanılan malzemeler teknolojik gelişmelerle birlikte sürekli değiştiği için işyeri ve ev içi dekorasyon uygulamalarında bu yeni malzemelerin kullanımı da zaruri olmuştur. İç mimarın yapı sektöründe kullanılan yeni nesil malzemeler hakkında bilgi sahibi olmadan tasarımlarında bu malzemeleri kullanması mümkün olmayacağından, iç mimarlık bir ömür boyunca sektördeki yeni gelişmeleri yakından takip gerektirir.

Teknik anlamda birçok kapsamlı uygulamanın altından kalması için donanımlı olması gereken iç mimar, zevkli iç mekan tasarımlarına imza atabilmek adına yaratıcılık yönünü de ön plana çıkartmalıdır. Geniş içerikli ve çok yönlü etkileşim haline olan iç mimari, estetik anlamda zevkli tasarımlar oluşturmak için yeni trendleri yakından takip eder. Klasik mimarinin geçmiş yıllarda uyguladığı ve geniş bir kesim tarafından beğenildiği için klasikleşen tasarımları modernize eden iç mimarlar bazen de tamamen modern tasarımlara yönelir. Müşterilerin beklentileri, mimarın tasarım konusunda hangi tarza yoğunlaşacağını belirler. Tabi estetik açıdan zevkli bir mekan tasarlanması, proje bitiminde şık görünen mekanın kullanışlı ve rahat olacağını garantilemez. Bu sebeple projelerde yalnızca estetik odaklı düşünülmemekte, ev veya işyerinin ergonomik bir yapıya sahip olması için de çeşitli çözümler geliştirilmektedir.

Işıklandırma, nem ve sıcaklık, doğal ve yapay ışık yoğunluğu, renk kontrastı, mobilya ve aksesuar tasarımı, yalıtım elemanları iç dekorasyon uygulamalarında mimarın dikkate aldığı unsurların yalnızca birkaçıdır. Bunlara ek olarak ticari işletmelerin çalışma ortamlarının tasarımını da yapan mimarlık şirketleri; kurumsal kimlik oluşturmak, marka değerini yükseltmek, müşteriler üzerinde pozitif etki yaratmak, çalışanlara ergonomik bir ortam sunmak için logo ve amblem tasarımları da dahil, oldukça geniş bir alanda çalışma yapar. Birçok farklı detayı, önceden belirlenen belirli bir konsept dahilinde bir araya getiren iç mimar ayrıca projenin maliyetinin istenen seviyeyi aşmamasından da sorumludur.

İtalyanca Kurslarındaki Hızlandırılmış Eğitim Programları

İtalyancayı aktif şekilde konuşabilen, yazma konusunda da en az konuşma kadar bilgili olmak isteyen ve karşısındakini zorlanmadan anlamak isteyenler için yapılandırılan hızlandırılmış İtalyanca kursu eğitimleri, İtalyanca konusunda akademik düzeyde uzmanlaşmış profesyoneller tarafından hazırlanır. Mümkün olan en kısa sürede, İtalyanca dil becerisini azami seviyeye çıkartmayı hedefleyen bu kurslar hiç İtalyanca bilmeyenler için olduğu gibi, İtalyanca konusundaki yeterliliğini bir üst seviyeye çıkartmak isteyenler için olanları da bulunmaktadır. Öğrenciler düşünülerek yaygın olarak yaz aylarında verilen hızlandırılmış İtalyanca eğitimi kurslarının ayrıca daha uzun sürece yayılan, kış dönemi eğitimleri de bulunmaktadır.

Türkçe ile oldukça yakın dil özelliklerine sahip olan İtalyancayı öğrenmek, pek çok insanın düşündüğünden çok daha kolaydır. Konuşma konusundaki dil benzerliği, küçük nüanslarla dilin grameri konusunda da geçerli olduğu için mesleki İtalyanca da dahil, temel düzeyde İtalyanca bilgisine sahip olmak için birkaç ay yeterlidir. Firenze Yöntemi kullanan bir hızlandırılmış İtalyanca kursu sayesinde katılımcının 3-4 ay gibi oldukça kısa bir süre zarfında düşündüklerini oldukça akıcı bir şekilde anlatabileceği seviyede İtalyanca öğrenmesi mümkündür. Tabi kurs bünyesinde görev alan öğretim kadrosunun uzmanlığı ve İtalyanca konusunda olduğu kadar eğitim konusunda da yeterliliği, bu sürenin ne kadar olacağını belirler. Tabi her dil için geçerli olduğu üzere katılımcının dil öğrenmedeki becerisiyle eğitim süreci boyunca çalışma konusundaki hevesi de akıcı biçimde İtalyanca konuşmak ve konuşulanları almak için gereken sürenin ne kadar olacağında etkilidir.

Ülkemizdeki İtalyanca eğitimi veren özel kurumlar kullandıkları eğitim metotlarını sürekli geliştirerek, zaten dilin hakim özellikleri bakımından birbirine benzeyen İtalyanca ile Türkçe arasındaki geçişi en kolay hale getirecek yeni eğitim yöntemleri kullanmaktadır. Anadili Türkçe olan, konuşma konusunda olduğu kadar dilbilgisi yönünden de Türkçeye hakim olan kişilerin hızlandırılmış kurslar sayesinde birkaç ayda başlangıç aşamasının ötesine geçmesi mümkündür. Sertifika ve diploma alma imkanı sunan kurslar ve bu kursların geliştirdiği yeni öğrenim yöntemleriyle yaz mevsiminin sona ermesiyle İtalyanca konuşmaya başlayabilirsiniz.

 

Bir Mucizeyi Fotoğraflamak

Minik bebeğin dünyadaki ilk saniyelerinden annesinin kucağıyla ilk defa buluşmasına kadar tüm doğum sürecinin fotoğraflanması anlamına gelen doğum fotoğrafçılığı, hala ülkemiz için pek yaygın kabul gören bir fotoğrafçılık alanı değil. Doktorun bebeği kucağına aldığı ilk anları yani henüz birkaç saniyedir aramızda olan bebeğin ilk anlarının fotoğraflanmasını da kapsayan bebek fotoğrafçılığı, fotoğrafçının doğumhaneye çiftle birlikte girmesi gerektiği için kadınların üstlendiği bir görev. Baba adayının şaşkınlıkla karışık heyecanlı anlarında, anne adayının her geçen saat biraz daha güçleşen doğum sürecinde yanında olan doğum fotoğrafçısı, doğumhanede çektiği pozlarla çiftin hayatı boyunca unutamayacağı en mutlu anları fotoğraf karelerine sığdırıyor.

Bir bebeğin doğumunu fotoğraflanmak dendiğinde doğum anı akla gelmesine rağmen anne baba olan tüm çiftlerin çok iyi bildiği gibi, bebek dünyaya gelinceye kadar oldukça zorlu ve bir o kadar da heyecanlı süreçler yaşanıyor. Hiçbir şey bir anda olmadığı gibi bebek de dünyaya bir anda gelmediğinden doğumun fotoğraflanması, bu sürecinin tamamını kapsayan uzun süreli çekimler anlamına geliyor. Olağanüstü bir olaya çiftle birlikte şahitlik eden fotoğrafçı doğum öncesinde başlanan hazırlıklarda çiftin heyecanına ortak oluyor. Çekimin bu süreçten itibaren başladığı konseptlerin yanı sıra çiftin isteklerine göre doğum sürecinin daha uzun çekimlerle birkaç günde tamamlanması da mümkün olabiliyor.

Fotoğrafçı deklanşöre her bastığında çiftin hayatının en önemli anlarından biri fotoğraf karelerinde ölümsüzleştiği için bu işi yapacak kişilerin mutlaka deneyime ve fotoğrafçılık konusunda bir hayli teknik bilgiye sahip olması gerekiyor. Daha da önemlisi, doğrum fotoğrafçılığı yapacak kişinin her geçen saat heyecanın ve dolayısıyla telaşenin bir doz daha arttığı bir ortamda sakin kalarak beğeni toplayacak fotoğraflar çekebilmesi şart. Bebeğin telaşıyla yanında fotoğrafçı olduğunu dahi unutabilen çiftleri rahatsız etmeden ve zaten yeterinde strese girmiş anne adayını daha da fazla strese sokmadan çekim yapmak, bu işe başlamak isteyen amatör fotoğrafçıların düşündüğü kadar kolay bir iş olmasa gerek.

Hızıyla Şaşırtan Model Arabalar

Ülkemizde son dönemin en popüler hobilerinden olan model arabalar gittikçe daha fazla ilgi görüyor ve satılan modellerin sayısı da hızla arıyor. Bazıları hala oyuncak arabalar olarak görse de, model araba koleksiyonu yapmak ABD başta olmak üzere birçok ülkede oldukça lüks bir hobi olarak görülüyor. Zira gerçek otomobillerden tek farkı boyutları olan bu minyatür araçların birkaç yüz liraya satılanları olduğu gibi, modifikasyondan geçen özel yapımları on binlerce liraya dahi alıcı bulabiliyor. Meraklılarının tüm modifikasyon süreciyle bizzat ilgilendiği model araba kitleri, bazılarına şaşırtıcı gelse de NOS entegrasyonuyla son model spor otomobillerle yarışacak kadar kısa sürede 100 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Ülkemizde satışa sunulan model arabalar yüzlerce farklı ürün seçeneğiyle hobi ve oyuncak mağazalarında yerini alırken bu araçlar motor tipine göre iki ana bölüme ayrılıyor. Motorun elektrikli veya benzinli olmasına göre belirlenen model araba fiyatları, elektrik motorlarında son dönemde yaşanan devrin niteliğindeki gelişmeler neticesinde daha da makul düzeye inmiş durumda. Bu küçük ancak şaşırtıcı derece hızlı araçlar motor tipinin dışında satışa nasıl sunulduğuna göre de sınıflandırılabiliyor. RTR ve Kit olarak iki farklı sınıfa ayrılan model araçların kit olarak satılanları model yapımıyla ilgilenenlere hitap ederken RTR tip modeller kutusundan kullanıma hazır olarak yani tüm parçaları birleştirilmiş olarak çıkıyor.

Modifikasyonla ilgilenen veya bu işe bir yerden başlamak isteyenler için biçilmiş kaftan olan Kit modeller, kutusundan tüm parçaları birleştirilmeyi bekler şekilde çıkmakta. Tamamen sıfırdan inşa edilmese de, bu Kit araçların tüm parçalarını itinayla montajlamak gerekiyor ve bu da ilgilenenler için en az model araba sürmek kadar keyifli bir uğraş oluyor. Modifikasyon için farklı kitlerin parçalarını kullanan meraklıları, kullandığımız yeni model otomobillerin ulaşması mümkün olmayan hızlara saniyeler içinde erişebilen modeller yapabiliyor. Güneş enerjisi panelleriyle şarj olmaya dahi ihtiyaç duymayan, elektrik motorlu model arabalar içinde saatte 300 kilometreyi aşan hızlara ulaşanlar bile var…

Bebek Fotoğrafçısı Nedir, Ne İş Yapar?

Düğün fotoğrafçılığının yükselen bir trend haline gelmesi ve özellikle de internetin telefonlara kadar sığarak, herkes tarafından kullanılmasıyla birlikte profesyonel fotoğrafçılık hizmetlerine olan ilgi son birkaç yılda muazzam derecede artmış durumda. Düğün hikayesi adıyla sunulan çekim hizmetleri artık evlilik hazırlığındaki tüm çiftlerin ilgisini çekerken doğum fotoğrafçılığı da yavaş yavaş konuşulmaya başlandı. Bebek fotoğrafçısı olarak hizmet veren profesyonel fotoğrafçıların sayısı, tabi ki hala düğün fotoğrafçılığı yapanlara kıyasla çok cüzi kalıyor. Zira doğum fotoğrafçılığı, söz konusu ülkemizin yüzyıllar öncesine uzanan gelenek ve örfleri olduğunda alışması pek de kolay olmayan bir fikir…

Anadolu’da asırlar boyunca doğum yapan kadınların yanına değil yabancı kişilerin girmesine, çocuğun babasının dahi girmesi hoş karşılanmayan bir hareket olarak görülmüştür. Hal böyle olunca Batılı ülkelerde onlarca yıldır trend olan doğum fotoğrafçılığının ülkemizde kısa sürede yoğun ilgi görmesini beklememek gerekiyor. Ancak bu konuda daha esnek olan açık fikirli çiftler her yıl doğum sürecinin ve minik bebeğin ilk anlarının fotoğraflanmasına daha da sıcak bakıyor. Küçücük bir mucizenin adım adım şık fotoğraflarla anılara kazınmasını sağlayan fotoğrafçılar, aradan onlarca yıl bile geçse çiftin her baktığında o anların duygusallığını yeniden yaşamasını sağlayacak fotoğraflar sunuyor.

Doğum öncesine yaşanan gergin bekleyişten başlayarak doğuma giden süreci özel fotoğraf karelerine dönüştüren bebek fotoğrafçısı doğumhane de girebiliyor. Kadınlar minik bebeğin dünyaya geldiği ilk anların doğumhanede fotoğraflanması konusunda çok daha hevesli olsa da, bazı baba adayları bu konuda da temkinli davranıyor. Fotoğrafçının doğumhaneye girmesini isteyen çiftlerse bebeğin doğumundan sonra doktorun kucağındaki ilk anlarının dahi fotoğraflarına sahip olabiliyor. Son olarak aylardır anne adayının tarifi imkansız yoğun duygularla ve heyecanla beklediği an, anne ile bebeğin ilk defa buluşması fotoğraflanıyor. Annenin aylar boyunca beklediği bebeğini kucağına aldığı ilk saniyelerde yaşadığı yoğun duyguların, çok şık bir estetik anlayışıyla betimlendiği bu karelerse tüm çiftlerin bir ömür boyunca saklayacağı en özel fotoğraflar oluyor.